free site creation software

Akcija tipinio buto sertifikato išdavimui

Pastato energetinio sertifikavimo atlikimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas yra procedūra, kurios metu yra įvertinama pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasė bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastatų energinio naudingumo klasė išreiškiama devynių (nuo A++ iki G) klasių sistema.
 


Pastato energetinio naudingumo sertifikatas reikalingas


Pastatų energinis sertifikatas reikalingas statant, parduodant ar išnuomojant pastatus.
Didesniems kaip 500 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. 
Pastato sertifikatas būtinas ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); 

Statybinės skaičiuojamosios kainos nustatymas

Bendrų ir specialiųjų statybinių darbų sąmatų sudarymas statybos įmonėms bei privatiems asmenims.
Dirbame su SISTELA, ASTERA, SES3 sąmatinėmis programomis

Mobirise

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai:

 

Naujai pastatytų pastatų ar pastato dalių, kurių projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo arba visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo diena, yra po 2006 m. sausio 4 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.
Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B.
Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.
Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.
Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.
Rekonstruojami, atnaujinami (modernizuojami) ar remontuojami pastatai (jų dalys), kai rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, turi atitikti tokius energinio naudingumo reikalavimus:
pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas iki 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;
pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas po 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

Tipinis buto sertifikatas

Išduodame tipinius buto energinio naudingumo sertifikatus. Pastatas kuriame yra butas bus priskirtas prie žemiausios G klasės, energinio naudingumo rodikliai nebus vertinami.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eiliškumas:

Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą;
Sutarties pasirašymas.
Pateiktų dokumentų patikrinimas
Pastato apžiūra.
Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu.
Energinio naudingumo skaičiavimas.
Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre

Mobirise

Kontaktai

Ind. veikl. pažyma  Nr.365411
tel:+37063363531
el.paštas:info@energetinisauditas.lt